Sök här

Nyhetsbrev

Prenumerera här på vårt nyhetsbrev som skickas via e-post. Endast för anställda inom Stockholms stad med Office365-konto.

Clicker

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Användning
Ett redskap för inlärning, kommunikation och för att underlätta skrivande.

Innehåll
Skärmtavlor, bilddatabas, ordbehandlingsprogram

Beskrivning
Programmet bygger på skärmtavlor som kan innehålla både bokstäver, text, bilder, ljud, musik och filmer. Det finns många färdiga övningar med skiftande innehåll och svårighetsgrad. Men det är också enkelt att själv skapa och anpassa övningar utifrån varje elevs behov från någon av de många mallarna.

Programmet innehåller en bildbas på ca 1800 bilder och fotografier, och du kan enkelt koppla till och använda andra bildbaser och egna fotografier.

Ordbehandlingsprogrammet Clicker Writer ingår, liksom de svenska talsyntesrösterna Erik och Elin som läser det du skriver.

Clicker kan användas för begreppsinlärning, som stöd vid läs- och skrivinlärning, multimedieprogram och som kommunikationshjälpmedel.

Programmet passar också mycket bra för den tidiga engelskundervisningen.

Hela programmet kan styras med mus, pekskärm och tryckkontakter.
119.jpg

Detaljer

Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Hargdata