Skriv ut |  Stäng detta fönster

Word Read Plus

Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Svensk Talteknologi AB
Word Read Plus
Användning
Läs- och skrivinlärning

Innehåll
Flera extra program.

Beskrivning
WordRead Plus är en användarvänlig talsyntes för alla åldrar för personer som kämpar med att läsa och skriva. Talsyntesen läser upp all markerbar digital text och kan lätt anpassas utifrån individuella behov. Alla funktioner finns lätt överskådliga och samlade i verktygsfältet. Uppläsningen kan göras för ord, mening eller stycke. Med den rullande markörmedföljningen markeras orden vartefter de blir upplästa. Funktionen meningsfokusering underlättar för fokusering i texten. Innehåller rättstavningskontroll. Spara som ljudfil eller till video.

WordRead Plus har ett talande tangentbord där inställningarna bokstavsljud, ord, mening eller avsnitt kan fås när man skriver. I programmet medföljer det 15 röster på flera olika språk.
Skriv ut |  Stäng detta fönster