ClaroRead Pro

Ett talsyntesprogram med funktioner som t ex inbyggd ljudning, ordprediktion, homofonkontroll, OCR-skanning med senaste omnipage-motorn, stöd för OpenOffice och möjlighet att välja olika röster och språk. Den inbyggda funktionen för korrekturläsning vid skanning innebär att du kan kontrollera stavning och resultatet av OCR-behandlingen samt att du kan redigera texten innan du skickar resultatet till det format du önskar.

OBS! När man beställt ClaroRead Pro till en av stadens datorer måste man även manuellt se till att det installeras. Det görs via Software Center på datorn och kan göras både av elev och personal. Kontakta ServiceDesk om du behöver stöd.

I licensen och i paketet som är tillgängligt för stadens skolor ingår förutom ClaroRead Pro även Claro AudioNote, Claro BookReader, Claro Capture, Save to Video samt Screenruler.

I listan nedan anges vilka röster som följer med vid installation av ClaroRead Pro. Ytterligare röster finns att installera som ett separat paket, även det anges i listan nedan.

Tillgång hemma och via webbläsare
Alla elever vid Stockholms stads kommunala gymnasieskolor får installera och använda ClaroRead Pro hemma på privat dator. De kan även installera programmen Claro Book Reader (en PDF-läsare med möjlighet till annotering i PDF), Claro Ideas (program för tankekartor) och Claro Dictionary.

Alla elever kan även använda ClaroRead webbprogram och plugin för Google Chrome, vilket gör att man kan få talsyntes och ordprediktion utan att ha ClaroRead installerat på datorn. Webbprogrammet fungerar även på iPad.

Åtkomst till webbprogram, plugin samt media för installation på privat dator fås via länken "Skolon" i Fronter under Resursrum / Elevverktyg.

Röster

Röster som ingår i ClaroRead Pro-installationen:
Acapela-röster:
Svenska Erik
Svenska Elin

Vocalizer-röster:
Engelska (Br) Daniel
Engelska (Br) Serena
Engelska (USA) Tom
Franska Thomas
Franska Virginie
Spanska Diego
Spanska Monica
Svenska Alva
Tyska Steffi
Tyska Yannick

Röster som ingår i separat röstpaket:
Vocalizer-röster:
Arabiska Maged
Danska Ida
Engelska (USA) Jill
Engelska (USA) Samantha
Finska Mikko
Grekiska Alexandros
Italienska Paolo
Italienska Silvia
Kinesiska Mandarin Ting-Ting
Norska Stine
Polska Agata
Portugisiska Joana
Ryska Milena
Svenska Oskar
Thailändska Narisa
Turkiska Aylin
442.jpg

Detaljer

Version
7.1.21
Producent
Claro software
Licensform
Central licens för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Övriga skolor ansvarar själva för licens.
Webbsida

Sök här