Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Skriv ut |  Stäng detta fönster

Capstone

Typ
Windowsprogram, Macprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
Producent
Pasco Scientific
Webbsida
E-post support
Capstone
Programvaran Capstone erbjuder flexibilitet och avancerade funktioner för insamling och bearbetning av mätdata från PASCOs sensorer.
Programvaran Capstone är kompatibel med alla sensorer och interface från PASCO. Du väljer om mätdata ska visas digitalt eller analogt, i tabellform, i graf- eller stapeldiagram, som ett oscilloskop...
Programmet är upplagt som en arbetsbok där man på olika sidor kan beskriva experiment, samla in mätdata och slutligen presentera resultatet. Tabeller och diagram på olika sidor kan länkas till insamlade mätdata och uppdateras då automatiskt. Sidorna i arbetsboken "designas" efter behov. Det finns även arbetsböcker som är förberedda för olika laborationer.
Programmet innehåller många möjligheter och avancerade funktioner. Spela t.ex. in en video av en kastparabel och analysera det grafiskt. Har man monterat PASCOs Smart fläkt på en Smart dynamikvagn kan man programmera så att fläkthastighet och rotationsriktning styrs av mätdata från någon av sensorerna på Smart dynamikvagn.


Exempel på hur programvaran kan användas för att konkretisera no-undervisningen finns här: http://utbf.nu/digital_no
Skriv ut |  Stäng detta fönster