Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

OpenDyslexic fonts

OpenDyslexic är ett nytt typsnitt skapat för att öka läsbarheten för läsare med dyslexi. Typsnittet omfattar vanliga, fet, kursiv och fet-kursiv stilar, och 2 typsnitt: OpenDyslexic och OpenDyslexic-Alta.

OpenDyslexic är skapad för att hjälpa till med några av de symptom som upplevs av personer med dyslexi. Bokstäverna har tunga viktade bottnar att indikera riktningen. Du kan snabbt räkna ut vilken del av bokstaven som är nere vilket underlättar igenkännande av rätt bokstav, och ibland hjälper det till att hålla bokstäverna från att rotera dem runt, vilket dyslektiker kan uppleva. Genomgående viktade bottnar kan också bidra till att stärka textraden.
258.png

Detaljer

Typ
Typsnittsfiler
Licensform
Freeware
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Abelardo Gonzalez
Webbsida