Sök här

Mattelek Flex

Mattelek Flex är ett träningsprogram för elever 5-12 år i behöv av extra stöd.

Programmet tränar centrala matematiska färdigheter såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen och mönsterförståelse. Programmet är utvecklat med produktionsstöd från specialpedagogiska skolmyndigheten.

Programmet är adaptivt, dvs. svårighetsgraden på alla övningar anpassas automatiskt utifrån den elev som tränar. Detta är en viktig faktor för att träningen ska ge effekt. Alla övningar börjar för de yngre barnen på en mycket grundläggande nivå, vilket gör att programmet lämpar sig för elever med svårigheter inom matematik, men kan också användas av elever med mindre uttalade svårigheter då de svåraste uppgifterna är utmanande även för dem. Det är viktigt att fullfölja de 20-25 träningspass som ingår i träningen för att uppnå största möjliga resultat. Mattelek utvärderades med ca 200 elever under 2012 med goda resultat. Eleverna förbättrade sina resultat på ett antal matematiktester med mellan 20-50%. Bland annat användes delar av Diamant i utvärderingen.

Körs på webbpen
Programmet är numera ett webbprogram som inte kräver någon installation på datorn. Man kör det direkt i webbläsaren, och det kan köras både på skolans och privata datorer likväl som på lärplattor. Rekommenderade webbläsare är Safari för iOS och Chrome för Windows.

Följande områden tränas:

Tallinjen
Träna tallinjerna 5, 10, 20, 50 och 100 i två olika övningar. Eleverna lär sig både positioner och förflyttningar på tallinjen.

Antalsuppfattning
Antalsuppfattning tränas i två övningar, i den ena ska eleven avgöra i vilken av två rutor det finns störst antal objekt. I den andra ska eleven ange hur många geometriska figurer som visades på skärmen genom att klicka på rätt siffra nertill på skärmen.

Mönsterförståelse
Två övningar syftar till att träna förmågan att identifiera mönster. Den ena består av mönster av geometriska figurer, den andra av talmönster.

Talkamraten
Programmet innehåller även en övning som syftar till att träna talkamraterna 3,4,5,6,7,8,9,10. Inledningsvis genom rader av konkreta objekt, vidare med cuisenaire-stavar och slutligen med additionsuppgifter utan visuella representationer.

Talförståelse
Den sista övningen tränar talförståelse. Eleven ska klicka på tal i ballonger i stigande ordning. Inledningsvis är det ett antal geometriska figurer i varje ballong, på de svåraste nivåerna är additions och subtraktionsuppgifter blandade.
462.png

Detaljer

Typ
Webbtjänst
Licensform
Skola ansvarar för licens.
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • Chromebook
Producent
MV-Nordic
Webbsida
E-post support