Sök här

Minneslek Flex

Minneslek Flex är ett träningsprogram som syftar till att förbättra arbetsminnet hos barn och vuxna med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller övningar som avser att träna skilda aspekter av arbetsminnet. En del av övningarna ställer högre krav på spatialt arbetsminne medan andra kräver mer auditivt arbetsminne. Övningarnas skilda innehåll och utseende syftar också till att skapa och bibehålla elevens motivation under träningsperioden.

Minneslek Flex är uppföljaren till de tidigare programmen Minneslek Junior och Minneslek Senior. I Minneslek Flex ingår övningar som passar alla åldrar. Det finns 40 övningar riktade till yngre barn (ca 5-11år) och 40 övningar riktade till äldre barn, ungdomar och vuxna (ca 10 år och uppåt).

Körs på webben
Programmet är numera ett webbprogram som inte kräver någon installation på datorn. Man kör det direkt i webbläsaren, och det kan köras både på skolans och privata datorer och på lärplattor. Rekommenderade webbläsare är Safari för iOS och Chrome för Windows.


Minneslek Flex innehåller följande:

- Fyra olika teman för barn; landet, stad, dinosaurier och cirkus. Efter ett antal dagars träning byts grafiken på alla övningar ut och för barnet blir det som ett helt nytt spel!

- Sagoläge för de yngre barnen; Hjälp den stackars rymdvarelsen från Molitia som har kraschat på jorden att laga sin rymdraket!

- Fyra olika teman för ungdomar: spel, sport, geografi och natur.

- Fri tillgång till material på utvecklarens webbsida; Boken ”Vi tränar arbetsminnet” av psykologerna Erik Truedsson och Stefan Strohmayer, utvärderingsformulär, loggböcker att skriva ut till varje elev som tränar, checklistor, träningsscheman m.m.
467.png

Detaljer

Typ
Webbtjänst
Licensform
Skola ansvarar för licens.
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • Chromebook
Producent
MV-Nordic
Webbsida
E-post support