Skriv ut |  Stäng detta fönster

TI-Nspire™ CAS Student

Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Texas Instruments
Webbsida
TI-Nspire™ CAS Student
View gallery
TI-Nspire™ CAS Programvara
Interaktiv matematik och naturvetenskap
– allt i en programvara

Nu kan elever se, röra vid och interagera i matematik på ett sätt som man aldrig tidigare trodde var möjligt. Texas Instruments allt-i-ett TI-Nspire CAS gör undervisningen och lärande mer engagerande, meningsfullt och roligt! Med verktygen kan bl.a. lösa ekvationer exakt, faktorisera och utveckla uttryck, hitta integraler, beräkna gränsvärden och mycket mer. Se här:

• Utför beräkningar och skriva uttryck, ekvationer i korrekt matematisk notation med hjälp av olika mallar. Det blir lärobokskvalitet på dina utskrifter.

• Beräkna statistiska mått och analysera datamängder med hjälp av olika grafiska interaktiva representationer som till exempel histogram, lådagram och cirkeldiagram.

• Rita och utforska funktioner, kägelsnittsekvationer och olikheter, animera punkter på objekt och grafer, använda skjutreglage för att visa hur ett parametervärde ändrar grafen.

• Utföra matematiska beräkningar på data och visualisera sambandet mellan data och olika statistiska plottningar

• Konstruera och utforska geometriska figurer och göra animationer.

• Göra matematiken mer meningsfylld genom att importera bilder och lägga grafer eller geometriska objekt ovanpå för att illustrera matematiken i den verkliga världen

• Göra läxor och andra aktiviteter med exempelvis länkade anteckningar, simuleringar, och instruktioner.
Skriv ut |  Stäng detta fönster