Skriv ut |  Stäng detta fönster

TI-Nspire™ CAS Teacher

Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Texas Instrument
Webbsida
TI-Nspire™ CAS Teacher
View gallery
TI-Nspire™ CAS Programvara
Interaktiv matematik och naturvetenskap
– allt i en programvara

TI-Nspire™ CAS Lärarprogramvara är en dynamisk programvara som har all den matematik du behöver för undervisningen i matematik. Dessutom finns en applikation, DataQuest, för insamling och analys av mätvärden som finner användning i alla naturvetenskapsämnen. Lärarprogramvaran inkluderar också TI-SmartView™ som emulerar en TI-Nspire handenhet. Underlättar genomgångar med klassen. Elevversionen har inte med Frågeapplikationen.

Det är både roligare och lättare att lära sig när en programvara kan lösa uppgifter inom områdena algebra, funktioner, geometri, sannolikhet, datainsamling och/eller statistik och spara i samma dokument.
Programmet (applikationerna/verktygen) är dynamiskt länkade så att ändringar i ett verktyg, uppdaterar uppdaterar de andra applikationerna. Därmed kan du experimentera tvärs över applikationerna.
Du kan skicka uppgifter och/eller svar/lösningar i TI-Nspire-format eller som ett s.k. PublishView-dokument direkt till lärare och elever.


Läraraktiviteter på Texas Instruments hemsida
Vi är nu igång att uppdatera vår hemsida med material och aktivieter under kommande månad. Besök den därför gärna mellan olika mellanrum. Klicka här för att se nuvarande aktiviteter.

Erbjudande av e-läromedel - Nspirerande matematik vid köp av TI-Nspire CAS programvara
Under läsåret 2013/2014 bjuder vi på en fri prenumeration av e-läromedlet Nspirerande matematik när en skola beställer minst en klassuppsättning av TI-Nspire™ CAS datorprogramvara . Dessa läromedel består av e-böcker för Ma 1c och Ma 2c. För att erhålla detta erbjudande, skicka e-post till sweden-ti@ti.com. Läs mer på www.nspirerandematematik.se
Skriv ut |  Stäng detta fönster