Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Google Earth

Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Programmet är en grafisk 3D-applikation vars syfte är att visa jorden från ovan. Programmet innehåller flygfotografier, satellitbilder och GIS-information över jorden och sammanfogat dessa som en mosaik till en virtuell jordglob. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande. I de områden som är mer högupplösta kan man urskilja bland annat enskilda byggnader, gator, broar och bilar och vissa specialfall även människor. Tjänsten har primärt data över USA men andra tätbefolkade områden är väl täckta. Det finns även möjlighet att lägga på olika "lager" som visar till exempel brottsstatistik i stadsdelar och var det finns sjukhus, biografer, vägar med tillhörande vägbeskrivningar mellan två punkter.

Google erbjuder även användarna att själva tillföra mervärde till Google Earth genom att låta dem peka ut intressanta koordinater och ge dem en beskrivning. Detta gör man på Google Earths inofficiella forum, Keyhole BBS. Alla forumanvändare kan länka en specifik plats i en forumdiskussion som sedan kan laddas ned och användas i programmet. Man har på forumet även gjort listor över olika platser, exempelvis amerikanska robotbaser och olika militärbaser.

Då satellitbilderna är tagna vid flera skilda tidpunkter upp till flera år sedan, så är inte helheten en ögonblicksbild av hur planeten såg ut vid en specifik tidpunkt. Många faktorer spelar in när en bild kan tas, bland andra satellitens position och vädersituationen över det observerad området.

Från och med version 4.2 av Google Earth ingår även en planetarium-del, där man växlar vy så att man i stället ser planeterna i solsystemet, stjärnbilder, galaxer med mera. Från version 5 ingår också kartor och bilder från Mars och Månen, samt möjlighet att se historiska kartor och 3D-bilder över haven.
347.jpg

Detaljer

Typ
Windowsprogram, Macprogram, iPadapp, Androidapp, webbtjänst
Licensform
Freeware
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Google