Sök här

Från Ord till Ord

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Ett talande korsordsprogram som utvecklar ordkunskap och stavning, och som stimulerar tankeförmågan. Programmet ger hjärngympa, läs- och skrivstimulans och ett utökat ordförråd.

Från Ord till Ord använder auditiv förstärkning då bokstavsljuden är kopplade till bokstäverna. När eleven skriver hörs bokstavsljudet för den bokstav de tryckt på. Programmet skiljer på korta och långa vokaler, vilket gör att ljuden blir rätt i alla ord. När man stavat ordet färdigt, läses hela ordet upp som en extra förstärkning. Om eleven inte känner till ordet går det att klicka på bilden och höra vad den föreställer. Eleven utvecklar ordkunskap genom att utöka sitt ordförråd, möta synonymer samt grammatik.

Från Ord till Ord innehåller fler än 200 färdiga korsord. Med programmet följer dessutom en verktygsdel som man kan skapa egna korsord med. Man kan lägga till egna bilder, ord och eget tal - eller använda det som följer med programmet.
39.png

Detaljer

Version (Windows)
1.0.1
Typ
Windowsprogram
Licensform
Central licens för grundskolan, gymnasieskolan, förskolan samt för SFI och särvux som drivs i egen regi
Producent
MV-Nordic
E-post support