DigiExam Featured

Med DigiExam kan man skapa, administrera, besvara, bedöma och återkoppla prov digitalt.

Obs att de nya funktionerna som kom i slutet av november "tidsgräns för automatisk inlämning" samt nyheter kring flervalsfrågor kan man inte använda på stadens datorer tills dess en ny version av DigiExam-programmet installerats. Det sker förmodligen i slutet av höstterminen. Skolornas IT-kontaktpersoner informeras då, och även här publiceras information.

Digitala prov och formativ bedömning
Eleven skriver provet digitalt på en dator eller iPad. Läraren väljer om eleverna ska ha tillgång till andra program och appar under provet eller inte. Som lärare kan du skapa, genomföra, bedöma och återkoppla till elever digitalt. Du kan även samarbeta med dina kollegor och sambedöma elever.

DigiExam kan användas för att besvara frågorna i nationella prov och det uppfyller Skolverkets kriterier för en säker digital examination enligt företaget. Viktigt dock att man följer Skolverkets riktlinjer för digitala prov. Läs mer på http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/fragor-och-svar/provtillfallet-1.161491
och http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/genomforande/genomfora-delprov-pa-dator-1.256994

Man kan återanvända gamla prov och frågor utifrån sitt eget prov- och frågebibliotek. Man kan även dela prov mellan kollegor. Som lärare kan man även välja om ett prov ska vara anonymt eller inte då det bedöms.

Bland frågefunktionerna finns bland annat möjlighet för lärare att ange begränsningar på frågor med textsvar. Eleverna kan använda sig av ett ritverktyg samt ett enkelt matematiskt verktyg för att besvara frågorna. Dessa frågor bedöms manuellt av läraren, men det går även att skapa enkel- och flersvarsfrågor som är självrättande.

Läraren kan välja om provet ska konstrueras summativt med poäng eller om man vill använda en matris för att bedöma formativt utifrån olika färdigheter och nivåer.

Läraren kan även välja om eleven ska ha tillgång till rättstavningsverktyg, för svenska och engelska.


Hur fungerar det för eleverna?
Eleven använder sig av ett program som installeras på användarens egen dator. Läraren väljer om eleverna ska ha tillgång till datorns övriga program och Internet eller inte. Om eleven inte ska ha det låses elevens dator och man kan inte göra någonting utanför DigiExams miljö på datorn.

Prov kan även skrivas och lämnas in helt offline om nätverk skulle saknas, exempelvis om internetuppkopplingen krånglar. Gäller endast dator.

Programmet som eleverna använder installeras via Serviceportalen och är kostnadsfritt.

En bra lathund för att få ett lyckat prov finns till höger, klicka på knappen: "Lathund för ett lyckat prov"

iPad
DigiExam finns också som app för iPad. Även om man väljer att låsa ned iPaden för användning av andra appar finns några få möjligheter för elever att ändå använda hjälpmedel som eventuellt inte är tillåtna, beroende
358.png

Detaljer

Version
Dator 2.1.0.0m, iPad app 2.40
Producent
DigiExam
Licensform
Central licens för utbildningsförvaltningens skolor. Övriga tecknar eget avtal
Webbsida
Manual, hjälpfil, lathund

Sök här