Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

DigiExam Featured

Med DigiExam kan man skapa, administrera, besvara, bedöma och återkoppla prov digitalt.

I och med version 11.4.4 blir några nya funktioner tillgängliga:
- Möjlighet att använda medialänkar i frågor, exempelvis PDF-filer, video, bild, ljud, webbsida
- möjlighet att tidsbegränsa prov med automatisk inlämning då tidsfristen är slut.


Personuppgifter
Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Mer information om det finns under rubriken Personuppgifter ovan.


Digitala prov och formativ bedömning
Eleven skriver provet digitalt på en dator eller iPad. Läraren väljer om eleverna ska ha tillgång till andra program och appar under provet eller inte. Som lärare kan du skapa, genomföra, bedöma och återkoppla till elever digitalt. Du kan även samarbeta med dina kollegor och sambedöma elever.

DigiExam kan användas för att besvara frågorna i nationella prov och det uppfyller Skolverkets kriterier för en säker digital examination enligt företaget. Viktigt dock att man följer Skolverkets riktlinjer för digitala prov. Läs mer på http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/fragor-och-svar/provtillfallet-1.161491
och http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/genomforande/genomfora-delprov-pa-dator-1.256994

Man kan återanvända gamla prov och frågor utifrån sitt eget prov- och frågebibliotek. Man kan även dela prov mellan kollegor. Som lärare kan man även välja om ett prov ska vara anonymt eller inte då det bedöms.

Bland frågefunktionerna finns bland annat möjlighet för lärare att ange begränsningar på frågor med textsvar. Eleverna kan använda sig av ett ritverktyg samt ett enkelt matematiskt verktyg för att besvara frågorna. Dessa frågor bedöms manuellt av läraren, men det går även att skapa enkel- och flersvarsfrågor som är självrättande.

Läraren kan välja om provet ska konstrueras summativt med poäng eller om man vill använda en matris för att bedöma formativt utifrån olika färdigheter och nivåer.

Läraren kan även välja om eleven ska ha tillgång till rättstavningsverktyg, för svenska och engelska.
Läraren väljer även om eleven ska ha tillgång till talsyntes. För närvarande, (HT2018) ska man välja rösten Kristian. Använd INTE rösten Alva, den gör i dagsläget att DigiExam låser sig. Programbanken och DigiExam arbetar på en lösning.

Hur fungerar det för eleverna?
Eleven använder sig av ett program som installeras på användarens egen dator. Läraren väljer om eleverna ska ha tillgång till datorns övriga program och Internet eller inte. Om eleven inte ska ha det låses elevens dator och man kan inte göra någonting utanför DigiExams miljö på datorn.

Prov kan även skrivas och lämnas in helt offline om nätverk skulle saknas, exempelvis om internetuppkopplingen krånglar. Gäller endast dator.

Programmet som eleverna använder installeras via Serviceportalen och är kostnadsfritt.

En bra lathund för att få ett lyckat prov finns till höger, klicka på knappen: "Nationella Prov - Lathund"

iPad
DigiExam finns också som app för iPad.
358.png

Detaljer

Typ
Windowsprogram, app för iPad, Macprogram, Chromebook app, webbtjänst
Licensform
Central licens för grund- och gymnasieskolor
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
Producent
DigiExam
Webbsida