Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

N&K Läromedel

Läsarprogram för Natur & Kulturs Interaktiva Böcker.

De interaktiva böckerna skapar ett pedagogiskt mervärde genom tillägg som bilder, filmer, hörövningar, webbövningar, PDFer med mera. Böckerna abonneras genom helårslicenser som kopplas till ditt konto.

För mer information, provkoder och hjälp besök programmets webbplats via länken.

Programmet finns i olika versioner och fungerar på:
PC : Windows 7, Windows 8 (i Desktop mode)
Mac: OSX 10.8 och framåt
iPad/iPhone: iOS 7 och framåt
380.png

Detaljer

Licensform
Programmet är kostnadsfritt, men ett konto krävs för att böcker ska kunna köpas
Producent
HiQ Stockholm
Webbsida