Skriv ut |  Stäng detta fönster

Spectrometry från PASCO / Sagitta

Typ
Windowsprogram, Macprogram, iPadapp, Androidapp
Licensform
Får användas kostnadsfritt av skolor
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Pasco Scientific
Webbsida
E-post support
Spectrometry från PASCO / Sagitta
Med hjälp av PASCO:s Spektrometer PS-2600 och tillhörande program, Spectrometry kan laborationer göras i såväl fysik, kemi och biologi. Med spektrometern och tillhörande program kan försök med intensitet, absorbans, transmittans och även fluorescens göras och självklart kan spektrum för olika ljuskällor tas upp. I programmet finns ett bibliotek med en del kända spektrum för att kunna jämföra med uppmätta (t.ex. för Väte, Helium, Neon, Kvicksilver m.fl.). Lämpar sig för t.ex. analys av absorption (Beers lag och reaktionshastigheter). Det går att mäta på olika ljuskällor via en tillhörande lös fiberoptisk kabel och även mäta absorbans/transmittans i vätskor, då 10 kyvetter ingår (kan t.ex. användas för kemisk analys).
Skriv ut |  Stäng detta fönster