Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

StoryStarter / StoryVisualizer

Programmet StoryVisualizer används tillsammans med LEGO EDUCATION-materialet StoryStarter. StoryStarter används bland annat för att komma igång med berättande eller åskådliggöra berättelser eller skeenden. Att först bygga med fysiska enheter är ett sätt att komma igång med skrivandet och att kunna planera sin berättelse.

Eleverna skapar med hjälp av byggplattor, klossar och speciella element sina historier en scen åt gången - och ger sina idéer liv. När de är klara, kan de använda StoryVisualizer mjukvaran för att skriva ner sin historia i olika visuella stilarter och importera de bilder de har tagit.

Användningsområden är exempelvis att bygga det man läst, bygga utifrån en nyhetshändelse, bygga ett historiskt skeende eller att bygga en berättelse man sen skriver ned eller berättar.
419.png

Detaljer

Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
LEGO EDUCATION
Webbsida
E-post support