Mattekoden Flex

Mattekoden Flex är ett träningsprogram för elever 9-15 år i behöv av extra stöd.

Programmet ligger på en webbplats och kan användas på valfri dator eller lärplatta i skolan eller hemma utan att någon installation behövs.

Programmet tränar centrala matematiska färdigheter såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen och mönsterförståelse. Programmet är utvecklat med produktionsstöd från specialpedagogiska skolmyndigheten.

Programmet är adaptivt, dvs. svårighetsgraden på alla övningar anpassas automatiskt utifrån den elev som tränar. Detta är en viktig faktor för att träningen ska ge effekt. Alla övningar börjar för de yngre barnen på en mycket grundläggande nivå, vilket gör att programmet lämpar sig för elever med svårigheter inom matematik, men kan också användas av elever med mindre uttalade svårigheter då de svåraste uppgifterna är utmanande även för dem. Det är viktigt att fullfölja de 20-25 träningspass som ingår i träningen för att uppnå största möjliga resultat.
421.png

Detaljer

Version
Webbprogram
Producent
MV-Nordic
Licensform
Central licens för grundskolan, gymnasieskolan, Lärvux, SFI (kommunalt drivna) och förskolan
Webbsida
Manual, hjälpfil, lathund
E-post support

Sök här