Sök här

Nyhetsbrev

Prenumerera här på vårt nyhetsbrev som skickas via e-post. Endast för anställda inom Stockholms stad med Office365-konto.

ArchiCAD

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

ArchiCAD är ett CAD-program speciellt för Arkitekter och övriga inom byggbranschen.

Archicad är ett CAD-program som räknas till gruppen BIM-applikationer(*). Programmet används bl.a. till att producera ritningar, mängd- och energiberäkningar, underlag för rendering i tredje parts program och samordning mellan andra CAD-projektörer.

Archicad 19 med donglelicens.

(*) BIM är en förkortning för Byggnads-informations-modellering eller på engelska Building Information Modeling. BIM innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnader och processerna och besluten kring byggnaden. BIM är en modern arbetsmetod i byggprocesser och det är ett mycket brett men relativt vedertaget namn/begrepp under 2000-talet som tolkas mycket olika och betyder mycket olika saker beroende på vem som använder det.
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en teknisk revolution som håller på att förändra byggsektorn och utvecklingen går snabbt just nu. Ordet BIM används flitigt inom byggsektorn, ibland utan att man får en klar bild av vad det kan innebära. Att använda BIM innebär att information om byggarbetet samlas in och därmed kan varje skede i byggprocessen stämmas av mot uppsatta mål.
437.jpg

Detaljer

Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licensen
Producent
Graphisoft