Skriv ut |  Stäng detta fönster

ScoreCloud Studio for Windows

Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens. Årsvis hyresavtal
Producent
DoReMIR Music Research AB
Webbsida
E-post support
ScoreCloud Studio for Windows
ScoreCloud Studio är ett program för notskrivning där användaren kan spela in musik med ett MIDI-instrument eller mikrofon, för att sedan få den presenterad i noter och ackord. Man kan arrangera och spela in lager på lager, byta ljud på det man spelat in, redigera noter i efterhand och mycket mer.

Konton
För att använda programmet på Stadens datorer måste man skapa ett konto på my.scorecloud.com. Mer information om hur det går till i stadens miljö finns i PDF-filen till höger.

Program, app och webbtjänst
Till ScoreCloud Studio finns appen ScoreCloud Express för iPhone/iPad samt webbtjänsten my.scorecloud.com. Via appen kan man göra inspelningar, som sedan via webbtjänsten synkas ned till programmet och där kan redigeras, kompletteras med fler stämmor etc. Noter kan sparas i webbtjänsten och delas mellan exempelvis lärare och elever.

Programmet kan fritt laddas ned på privata datorer. Har skolan licens kan elever och lärare använda sina staden-konton och då få större funktionalitet, även hemma, än om de använder den kommersiella gratisversionen "Free".

Några funktioner i urval:
- Polyfon MIDI-inspelning (flerstämmigt och ackord) analyserat till noter med stämmor och ackord.
- Monofon ljudinspelning (enstämmigt, ej ackord) med mikrofon analyserat till noter.
- Redigering av notbild i helhet och detalj
- Manuell inmatning av noter
- Möjlighet att lägga till nya stämmor med audio eller midi.
- Byta uppspelningsljud på stämmor
- Gissa ackord utifrån en ensam melodi eller flerstämmig MIDI-inspelning
- Exportmöjligheter: MIDI, MusicXML, Mp3 (via webb)
- Importmöjligheter: MIDI
Skriv ut |  Stäng detta fönster