Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Skriv ut |  Stäng detta fönster

Lexia Provia Featured

Typ
Webbtjänst
Licensform
Central licens för all kommunalt driven utbildningsverksamhet i Stockholms stad
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Sanoma Utbildning AB
Webbsida
E-post support
Lexia Provia
Lexia och Provia är ett program utvecklat för elever med dyslexi eller andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Nu finns programmet i en webbaserad version, Lexia Provia online, där det enda som behövs för att kunna arbeta med de språkförstärkande övningarna är en internetansluten dator eller surfplatta. Läraren kan planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna.

Förutom att den nya versionen är online får pedagogerna även tillgång till många nya bilder och fotografier, en bättre överblick över elevernas resultat och enklare möjlighet att tilldela anpassade övningar baserade på testresultaten i Provia.

Tillgång till Lexia Provia
Öppna filen till höger på den här sidan (Manual, hjälpfil, lathund: Lexia Provia info.pdf) för mer information, bland annat om hur skolan går till väga för att få tillgång till Lexia Provia.

Manual
Till höger på den här sidan, vid "Länk till manual", finns länk till en PDF med en pedagogisk genomgång av hur man använder Lexia Provia.

Beskrivning av Lexia Provia
Testerna i Lexia Provia ger en bild av hur elevens språkliga kompetensprofil ser ut, och kan användas både inför och under läs- och skrivinlärningen. Varje ålder från 6 år och uppåt har egna tester, och testerna är normerade, vilket innebär att resultaten jämförs med dem hos en normalgrupp i samma ålder. Testresultaten redovisas i siffror, tabeller och i en sammanfattande text. Vid behov kan man upprepa med andra deltester och eleven får träna på nya saker.

Om det behövs rekommenderar programmet övningar utifrån den individuella kompetensprofilen. Läraren kan styra över vilka övningar som eleven ska göra, hur övningarna ska presenteras mm. Övningarna görs sedan i programmet av eleven.
Skriv ut |  Stäng detta fönster