Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Lexplore

Med Lexplore kan man kartlägga läsförmågan hos elever. Genom att få en bild av läsförmågan, och sätta in stödinsatser, hos eleverna minskar risken att de kommer efter i undervisningen. Vid kontinuerliga tester ges även en bild av hur läsförmågan förändras över tiden, vilket ger en indikation på hur stödinsatserna som sätts in fungerar.

Hur går det till?
När skolan genomfört en beställning, hur beskrivs längre ner, kommer personal från Lexplore ut till skolan och genomför testet i skolans lokaler. Vid testet behöver inte lärare vara med vilket gör att inverkan på lektionerna minskas.

Eleven läser två korta texter på en datorskärm samtidigt som ögonens rörelser registreras av en så kallad eyetracker. Efter några minuter är det klart och eleven kan återgå till klassrummet. Ska flera elever genomföra testet kan testerna genomföras efter varandra.

När testet är genomfört laddas informationen upp i en molnbaserad plattform för analys. När analysen är genomförd publiceras resultaten i en webbportal som de personer som skolan bestämt ska ha behörighet har tillgång till. Resultaten visas överskådligt på flera olika nivåer, från individ- till skolnivå och det framgår tydligt hur elevernas läsförmåga ser ut. Informationen på webbportalen är krypterad och hanteras i enlighet med PuL-Personuppgiftslagen.

Metoden som används är utvecklad av två forskare vid Karolinska Institutet.

Kontakt
Om ni på skolan har några frågor innan ni vill göra en beställning kan ni kontakta Lexplore via detta formulär:
http://fs29.formsite.com/Lexplore/form5/index.html

Beställning
1. Blanketten ”Beställning och orderbekräftelse” laddas ner här:
http://programbanken.stockholm.se/images/pdf/best.docx
2. Blanketten fylls i och undertecknas av rektor.
3. Blanketten skickas ifylld och undertecknad till Atea (staden@atea.se).
4. Lexplore kontaktar skolan för att komma överens om datum för genomförande.
5. Faktura för beställningen skickas från Atea till skolan.

Avropsavtalet och tjänstebeskrivningen finner ni här:
http://programbanken.stockholm.se/images/pdf/avrop.pdf
458.png

Detaljer

Licensform
Skola ansvarar för licens.
Producent
Lexplore
Webbsida
Länk till manual
E-post support