Skriv ut |  Stäng detta fönster

Teams

Licensform
Central licens för utbildningsförvaltningens skolor
Producent
Microsoft
Webbsida
Teams
Teams är ett verktyg för att samarbeta och kommunicera och kommer att vara en integrerad del av Skolplattform Stockholm. Det kan användas både för det interna samarbetet på skolan och för att genomföra undervisning, exempelvis utdelning och inlämning av uppgifter.

Teams är en del av Office 365 och kan nås via webbläsare på valfri dator, eller via appar på iPad, iPhone eller Android. Installerar man Teams på datorn får man tillgång även om man är offline. En del tycker även att det är smidigare att arbeta i den installerade versionen.

Tänk på dessa begränsningar som för närvarande gäller:

1) Med nuvarande uppsättning av Office365 i staden saknas funktioner kopplade till e-post- och kalenderfunktioner i Teams.

2) Det finns inga förskapade teams och funktionen att skapa egna teams har slagits av. Det går att ansöka om behörighet att skapa egna teams genom att skicka e-post till itfragor.utbildning@stockholm.se

Det finns en mängd resurser om man vill lära sig mer om hur Teams fungerar och kan användas. Några av dem är:

Facebookgrupp Teams for Education: http://www.facebook.com/groups/817442311756327/

Microsoft Educator comunity: http://education.microsoft.com/

Microsoft Teams youtubekanal: http://www.youtube.com/MicrosoftTeams
Skriv ut |  Stäng detta fönster