Skriv ut |  Stäng detta fönster

Nomp Plus

Typ
Webbtjänst, app för iPad och app för Android
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Selessia AB
Webbsida
Länk till manual
E-post support
Nomp Plus
Med Nomp Plus kan dina elever färdighetsträna matematik. Det finns uppgifter för hela grundskolan. Nomp är tillgängligt och avskalat och har inslag av spelifiering för att motivera eleverna enskilt och som grupp.

Som lärare kan du ge uppdrag och följa upp dessa. Du kan jobba individualiserat eller med hela klassen. Flera lärare kan samarbeta med samma elever om man önskar.

Det finns även möjlighet att använda färdiga diagnoser (t ex Skolverkets Diamantdiagnoser) eller så kan man bygga egna diagnoser utifrån alla olika typer av uppgifter. Det finns över 1000 uppgiftstyper på Nomp och i många av dem man kan välja om man vill visa uppgifterna med extra bildstöd eller som uppställning.

Nomp finns på svenska och engelska. Talsyntes finns för alla enheter.

Olika filmer om Nomp hittar du här: https://vimeo.com/nomp

Personuppgifter
Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Gällande Nomp Plus vill vi att ni använder er staden e-postadressen vid skapande av konton. Mer information om det finns under rubriken Personuppgifter ovan.
Skriv ut |  Stäng detta fönster