Sök här

Nyhetsbrev

Prenumerera här på vårt nyhetsbrev som skickas via e-post. Endast för anställda inom Stockholms stad med Office365-konto.

Matteappen

Matteappen är ett digitalt läromedel i matematik där elever räknar för hand på en iPad. Tjänsten rättar allt elever gör i realtid och skickar till läraren.

Läraren får statistik över vad elever kan, vilka utmaningar de har samt hur elever har löst uppgifter. Med en överskådlig bild av olika elevlösningar kan lärare lättare förstå elevers kunskapsluckor samt diskutera hur man angriper problem. Detta möjliggör för lärare att arbeta formativt med med Matteappen.

Materialet är heltäckande från ÅK 3-9 och följer LGR-11 vilket möjliggör att lärare kan anpassa lektioner efter elevers behov oberoende av årskull.

Personuppgifter
Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Mer information om det finns under rubriken Personuppgifter ovan.

Elev- och lärarkonton
Lärare loggar enkelt in efter att ha laddat ner appen via Ustart och skapar sen ett lärarkonto. Därefter kan klasser skapas med unika klasskoder som delas till eleverna.

Man kan testa Matteappen gratis innan man köper en licens för appen.

Länk till en film där en lärare berättar hur hon använder Matteappen i klassrummet:
http://youtu.be/Foa1vhG72yE
492.png

Detaljer

Typ
App för iPad
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • iPad
Producent
Radish AB
Webbsida
E-post support