Skriv ut |  Stäng detta fönster

Matteappen

Typ
App för iPad
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • iPad
  • Chromebook
Producent
Radish AB
Webbsida
E-post support
Matteappen
Matteappen är ett digitalt läromedel i matematik där elever räknar för hand på en touchskärm som iPad eller Chromebook. Tjänsten rättar allt elever gör i realtid och skickar till läraren.

Läraren får statistik över vad elever kan, vilka utmaningar de har samt hur elever har löst uppgifter. Med en överskådlig bild av olika elevlösningar kan lärare lättare förstå elevers kunskapsluckor samt diskutera hur man angriper problem. Lärare sparar tid och elever räknar fler uppgifter än med matteboken.

Materialet är heltäckande för hela grundskolan åk 1-9 och följer LGR-11 vilket möjliggör att lärare kan anpassa lektioner efter elevers behov oberoende av årskull. Man kan arbeta kompensatoriskt, individanpassat samt med helklass i allt från mängdträning till problemlösning och även nationella prov.

Personuppgifter
Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Mer information om det finns under rubriken Personuppgifter ovan.

Elev- och lärarkonton
Lärare loggar enkelt in efter att ha laddat ner appen till iPad via Ustart och skapar sen ett lärarkonto. Dessutom kan lärare gå in på webben på http://teachers.matteappen.se/login. Därefter kan klasser skapas med unika klasskoder som delas till eleverna.

Man kan testa Matteappen gratis innan man köper en licens för appen.

Länk till en film där en lärare berättar hur hon använder Matteappen i klassrummet:
http://youtu.be/Foa1vhG72yE
Skriv ut |  Stäng detta fönster