Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Mathleaks

Mathleaks fungerar på alla enheter (datorer, mobiler och läsplattor).

Mathleaks har ett heltäckande material för gymnasiekurserna 1-3 i matematik med teori, uppgifter, ledtrådar och lösningar. Materialet utökas löpande för fler kurser. Även programmering ingår med kodfönster och 6 delkapitel, över 80 uppgifter med lösningar till språket Python.

Ett flertal andra funktioner finns såsom självrättande tester för alla delkapitel, studieläge/ låsningsläge för att förhindra surfning under lektionstid (detta styr eleven själv och gör att eleven endast kan studera i läromedlet), grafräknare, utskriftsfunktion av teori, uppgifter och facit likt en tryck lärobok, samt ett offlineläge. Lärare kan i läromedlet dela in elever i klasser och följa deras kunskapsutveckling och testresultat.

Licenskostnaden betalas för att få tillgång till ledtrådar och uppgifter till lösningar. Det innehåll som finns i tryckta läromedel är gratis i Mathleaks plattformen.
483.png

Detaljer

Typ
Webbtjänst, app för iPad och app för Android
Licensform
Skola ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Mathleaks AB
Webbsida
Länk till manual
E-post support