Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

MyStudyWeb

Mystudyweb är ett digitalt läromedel i svenska, engelska och matematik för åk 4-9 och fysik, kemi och biologi för åk 6-9. Lektionerna följer kursplanen för varje ämne och kan användas både som läromedel och för läxhjälp.

Varje ämnesområde består av ett antal videolektioner och självrättande övningar med fullständiga lösningar. Eleverna får poäng och kan samla ugglor för gjorda övningar och uppdrag. Det finns även olika topplistor som ökar motivationen.

Lärarmodulen innehåller en rad funktioner som underlättar individualiserad undervisning samt frigör lärarens tid. Alla elevers resultat och aktiviteter sparas och är enkla att analysera både på elev- och gruppnivå. Kopplingen till Kartläggaren hjälper eleven att snabbt och enkelt fokusera på de områden som eleven behöver arbeta med.
499.jpg

Detaljer

Typ
Webbaserad tjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
MyStudyWeb Sweden AB
Webbsida
Program support
E-post support
Beroende till andra program
Fungerar på alla plattformar