Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Kartläggaren

Kartläggaren är ett digitalt, självrättande och normerat rådgivningsverktyg för snabb och enkel kartläggning av elevernas kunskapsnivå i svenska, engelska och matematik. Kartläggaren fungerar för årskurs 4–9 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet.

Efter genomfört test skapas individuella resultatprofiler och
läraren eller skolan avgör när eleven ska få tillgång till resultaten. Alla elever får även en individuell arbetsplan med konkreta undervisningsförslag kopplade till mystudyweb efter genomfört test.
497.jpg

Detaljer

Typ
Webbaserad tjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Fagbokforlaget/MyStudyWeb Sweden AB
Webbsida
Program support
E-post support
Beroende till andra program
Fungerar på alla plattformar