Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Sensavis Visual Learning Tool

Sensavis Visual Learning Tool är ett program med interaktiva visualiseringar som gör det lättare att förklara abstrakta och komplexa ämnen och förlopp. Innehållet är flexibelt, interaktivt och sätter pedagogens egen pedagogik i fokus. Sensavis verktyg innehåller inga förutbestämda mallar, texter eller ljud. Innehåll finns inom biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik.

Sensavis används för att förenkla det abstrakta och komplexa och alla elever nås och inkluderas i lärandet. Eleverna får en gemensam bild att utgå ifrån och kan sedan utforska området tillsammans. Det är också ett gott stöd för elever som har svårigheter med abstrakt och konceptuellt tänkande, samt ett verktyg som kan användas för språkutveckling i olika former. Sensavis är utvecklad i samarbete med forskare och ämnesexperter för att säkerställa kvalitet.
Se en introduktionsfilm till Sensavis:
http://vimeo.com/299042353

Sensavis program finns för Windows 10, iPad och Webb. De används för att:
• VISA (lärarledd klassrumsgenomgång av komplexa och abstrakta delar av
ett ämnesområde)
• SKAPA (lärare skapar egna flippade filmer genom att lägga på sin
röst/text på Sensavis interaktiva visualiseringar)
• AKTIVERA (elever arbetar direkt med appen, utforskar tillsammans
och skapar digitala berättelser där de förklarar sina kunskaper. Eller
varför inte skapa en miljö där elever skapar för att lära varandra)
Här är två exempel på sådana elevskapade filmer:
- Från Sverige http://vimeo.com/273838596
- Från USA http://vimeo.com/251630332
När eleverna själva får arbeta med Sensavis utvecklas deras förmågor eftersom de kan utforska, undersöka, samarbeta, skapa och i sin tur lära andra elever. På detta sätt kan eleverna fördjupa, bredda och förstå sitt eget lärande.

En kod behövs för att aktivera appen för användning och för webbappen krävs användarnamn och lösenord. Koden och användarnamn/lösenord gäller enbart för användning inom Stockholms stads skolor, och lämnas bara ut till dig som har en mejladress med @stockholm.se.
För att få tillgång koden för appen och/eller användarnam/lösenord för webbappen kontakta antingen:
• Din ITKP kollega på din skola
• Programbanken via programbanken@stockholm.se
• Sensavis på info@sensavis.com

Åtkomst till Sensavis för iPad (kräver iOS 11 eller senare):
iPad-appen hämtas av skolans Ustarts-administratör, eller via Appstore om det är en privat enhet.
iOS-appen aktiveras med en kod enligt ovan.
Här är en film som beskriver Sensavis på iPad http://vimeo.com/255338325 och här en film som visar hur enkelt det är att skapa en egen film på iPad http://vimeo.com/253595364

Åtkomst till Sensavis för Webb (kräver Chrome webbläsare på PC/Mac eller Chromebook):
http://webapp.sensavis.com/sv
För åtkomst till Stockholms stads inloggningsuppgifter, se ovan.
Efter inloggning så rekommenderas att man tittar igenom de instruktionsfilmer som finns tillgängliga.

Åtkomst till Sensavis för Windows 10 PC: Appen hämtas och installeras på datorn från Software center och aktiveras med kod enligt instruktion ovan.

För mer information: http://sensavis.com/sv/
521.png

Detaljer

Typ
App för Windows 10, app för iPad, Webbapp
Licensform
Central licens för grund- och gymnasieskolan
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
Producent
Sensavis
E-post support