Skriv ut |  Stäng detta fönster

Code.org

Typ
Webbtjänst
Licensform
Freeware
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
Producent
Code.org
Webbsida
Code.org
VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE ANVÄNDNING AV CODE.ORG
Utbildningsförvaltningen har inte personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören!
Code.org får inte användas i inloggat läge med personlig e-postadress. Använd en funktionsbrevlådeadress eller ett alias epostkonto (som inte har några riktiga personuppgifter kopplat till sig) om ni har behov av att logga in, annars använder ni tjänsten utan att logga in och sparar ner era arbeten till datorn (förhoppningsvis även till iPaden inom kort). All information lagras på en servrar i USA, detta blir ett problem då USA inte är ett godkänt land att lagra personuppgifter i utifrån GDPR om leverantören inte lever under privacy shield. I detta fall så gör inte leverantören det, de vill heller inte skriva personuppgiftsbiträdesavtal med någon då de levererar en gratistjänst och inte har tiden att lägga ner för att få till det för alla länder i Europa.


Code.org® är en ideell förening för att öka tillgången till datavetenskap i skolor och öka deltagandet av kvinnor och underrepresenterade minoriteter. Vår vision är att varje elev i varje skola har möjlighet att lära sig datavetenskap, precis som biologi, kemi eller algebra. Code.org tillhandahåller datavetenskap för K-12 (förskoleklass till år 3 på gymnasiet) och Code.org organiserar också den årliga kampanjen Hour of Code som har engagerat 10% av alla elever i världen.
Skriv ut |  Stäng detta fönster