Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Gleerups digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel omfattar alla stadier. 1-3, 4-6, 7-9 samt gy/vux.
De digitala läromedlen är heltäckande och innehåller text, ljud, bild, film och animeringar samt tester och övningar så användaren ges stora möjligheter att läsa, lyssna, titta och interagera med ett dynamiskt och ständigt aktuellt innehåll. Dessutom innehåller läromedlen inbyggda läsguider, lättlästa textversioner, möjlighet att ta del av läromedlen på olika modersmål samt indivdanpassade läsinställningar som ger varje elev möjlighet att inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån sina förutsättningar och behov. För läraren finns ett lärarmaterial samt möjlighet att bygga ut läromedlen med eget material.


Informationsfilm: http://www.gleerups.se/support/kom-igangObservera att tjänsten innehåller fritextfält som kräver extra varsamhet. För guidning och exempel på vad man får och inte får skriva se sidan om Personuppgifter.
557.gif

Detaljer

Typ
Webbtjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
Producent
Gleerups utbildning AB
Webbsida
E-post support