Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

xSentio Redmine

xSentio Redmine är ett molnbaserat projekt- och ärendehanteringssystem där ärenden kan registreras via e-post eller direkt i användargränssnittet. Ärenden kan sedan fördelas, prioriteras, kategoriseras samt tilldelas rätt person och/eller grupp. xSentio Redmine innehåller även fullständig funktionalitet för projekthantering, wiki och statistik.

Tjänsten xSentio Redmine är baserad på opensource-plattformen Redmine.

Personuppgifter
Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Mer information om det finns under rubriken Personuppgifter ovan.
569.png

Detaljer

Typ
Webbtjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • Chromebook
Producent
Webbplatsen i Sverige AB
Webbsida
E-post support