Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Skriv ut |  Stäng detta fönster

xSentio Redmine

Typ
Webbtjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • Chromebook
Producent
Webbplatsen i Sverige AB
Webbsida
E-post support
xSentio Redmine
xSentio Redmine är ett molnbaserat projekt- och ärendehanteringssystem där ärenden kan registreras via e-post eller direkt i användargränssnittet. Ärenden kan sedan fördelas, prioriteras, kategoriseras samt tilldelas rätt person och/eller grupp. xSentio Redmine innehåller även fullständig funktionalitet för projekthantering, wiki och statistik.

Tjänsten xSentio Redmine är baserad på opensource-plattformen Redmine.

Personuppgifter
Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Mer information om det finns under rubriken Personuppgifter ovan.
Skriv ut |  Stäng detta fönster