Skriv ut |  Stäng detta fönster

URKUND

Typ
Webbtjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Urkund
Webbsida
E-post support
URKUND
URKUND erbjuder automatisk plagiatkontroll av elevers arbeten.

Det kan vara både svårt och tidskrävande att manuellt kontrollera inlämnade uppsatser och arbeten för plagiering. Studenter lär sig att använda internet från en tidig ålder och lär sig mycket genom detta. Det kan samtidigt vara lätt att falla för frestelsen att någon gång plagiera eftersom akademiska texter är så lättillgängliga online.

Att använda URKUND skapar en naturlig öppning till att diskutera plagiering, citeringsteknik, referenshantering och akademisk etik. Detta är värdefull kunskap för framtida studier. Med systemet på plats visar er skola tydligt att problemet med plagiering och akademisk oärlighet förebyggs på ett effektiv sätt.

Personuppgifter
Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Mer information om det finns under rubriken Personuppgifter ovan.
Skriv ut |  Stäng detta fönster