Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Skriv ut |  Stäng detta fönster

Claro Valfrihet Featured

Typ
Windowsprogram, Macprogram, iPadapp, Androidapp, webbtjänst, Chrometillägg, Chromebookapp
Licensform
Central licens för grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolor.
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Claro Software
Claro Valfrihet
Utbildningsförvaltningen har tecknat en licens för Claro Valfrihet, vilket inkluderar en mängd verktyg till stöd för att läsa och skriva. De enskilda verktygen beskrivs utförligare på respektive verktygs sida, se listan med länkar nedan.

Svensk Talteknologis Stockholmssida finns mer information, instruktionsfilmer och möjlighet att kontakta dem för support.

Via utbf.nu/claro-webb kan du anmäla dig till webbinarier som Svensk Talteknologi genomför. Du deltar via din dator. Webbinarierna har lite olika inriktning.

Webbaserade verktyg
Fungerar på alla digitala enheter.
ClaroRead Anywhere Premium - Läs- och skrivstöd med talsyntes mm.
ClaroIdeas - Skapa tankekartor.

Verktyg för Windowsdatorer
ClaroRead Pro - Läs- och skrivstöd med talsyntes och flera andra funktioner.
ScreenRuler - Läslinjal
ClaroCapture - Källhantering, samla texter.
ClaroBookReader - PDF-läsare
ClaroAudioNote - Ljudinspelning
ClaroIdeas - Skapa tankekartor.

Verktyg för Macdatorer
ClaroRead Plus - Läs- och skrivstöd med talsyntes och flera andra funktioner.

Verktyg för iOS (iPad) och Android
ClaroSpeak - App och tangentbord som ger läs- och skrivstöd.
ClaroScan Pen Premium - Fota text och få den uppläst.
ClaroPDF - Få PDF-filer upplästa och göra noteringar.

Tillägg till webbläsaren Google Chrome på Windowsdator, Mac och Chromebook
ClaroRead Chrome Premium - Läs- och skrivstöd med talsyntes med mera.

Verktyg för Chromebook
Observera att tilläggen i Google Chrome ovan också fungerar på en Chromebook.
ClaroIdeas - Skapa tankekartor.
Skriv ut |  Stäng detta fönster