Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

ClaroRead Anywhere Premium

ClaroRead Anywhere Premium är ett helt webbaserat, plattformsoberoende läs- och skrivverktyg. Applikationen fungerar som en ordbehandlare, med inbyggda läs- och skrivstöd såsom uppläsning, skriveko, ordprediktion, OCR mm.

ClaroRead Anywheres största styrka är att användare kan komma åt verktyget från vilken digital enhet som helst, var i världen som helst, utan installation. Det fungerar i alla moderna webbläsare.

Man når ClaroRead Anywhere Premium endast via länk i Skolplattformen.

ClaroRead Anywhere Premium ingår i licensen för Claro Valfrihet. Gå till Claro valfrihet eller till Svensk Talteknologis Stockholmssida för information om stöd på andra plattformar och andre typer av stöd.
595.png

Detaljer

Typ
Webbtjänst
Licensform
Central licens för grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolor.
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Claro Software