Skriv ut |  Stäng detta fönster

ClaroRead Anywhere Premium

Typ
Webbtjänst
Licensform
Central licens för grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolor.
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Claro Software
ClaroRead Anywhere Premium
ClaroRead Anywhere Premium är ett helt webbaserat, plattformsoberoende läs- och skrivverktyg. Applikationen fungerar som en ordbehandlare, med inbyggda läs- och skrivstöd såsom uppläsning, skriveko, ordprediktion, OCR mm.

ClaroRead Anywheres största styrka är att användare kan komma åt verktyget från vilken digital enhet som helst, var i världen som helst, utan installation. Det fungerar i alla moderna webbläsare.

Man når ClaroRead Anywhere Premium endast via länk i Skolplattformen.

ClaroRead Anywhere Premium ingår i licensen för Claro Valfrihet. Gå till Claro valfrihet eller till Svensk Talteknologis Stockholmssida för information om stöd på andra plattformar och andre typer av stöd.
Skriv ut |  Stäng detta fönster