Skriv ut |  Stäng detta fönster

ClaroIdeas

Typ
Windowsprogram, Webbtjänst, Chromebooktillägg
Licensform
Central licens för grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolor.
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Claro Software
ClaroIdeas
OBS ClaroIdeas är ännu inte tillgängligt, men planeras bli det senast i slutet av augusti 2019

ClaroIdeas är ett svenskspråkigt verktyg för att jobba med tankekartor, med koppling till Word och PowerPoint. Det är ett användbart verktyg till presentationer och för den som har svårt att komma igång med att producera text. ClaroIdeas hjälper användaren att fånga och samla idéer, bilder, anteckningar, webblänkar, ljudfiler, med mera.

ClaroIdeas finns i tre versioner:


ClaroIdeas ingår i licensen för Claro Valfrihet. Gå till Claro valfrihet eller till Svensk Talteknologis Stockholmssida för information om stöd på andra plattformar och andre typer av stöd.
Skriv ut |  Stäng detta fönster