Skriv ut |  Stäng detta fönster

ClaroBookReader

Typ
Windowsprogram
Licensform
Central licens för grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolor.
Fungerar på:
  • Windowsdator
Producent
Claro Software
ClaroBookReader
Med ClaroBookReader kan man öppna en PDF, navigera till önskad sida och sedan få den uppläst på valfritt ställe. Användaren kan även göra noteringar i redan befintlig layout av dokumentet.

ClaroBookReader installeras tillsammans med ClaroRead Pro.

ClaroBookReader ingår i licensen för Claro Valfrihet. Gå till Claro valfrihet eller till Svensk Talteknologis Stockholmssida för information om stöd på andra plattformar och andra typer av stöd.
Skriv ut |  Stäng detta fönster