Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Mobile Stories

Mobile Stories erbjuder ett publiceringsverktyg som stärker ungas digitala kompetens och källkritiska tänkande medan de producerar sitt skolmaterial i form av olika typer av artiklar.

Genom att värdera källor dagligen både på nätet och utanför får eleverna en erfarenhet som sätter sig i ryggmärgen. Med Mobile Stories kan eleverna arbeta enligt journalistiska metoder och samtidigt få en gemensam produkt att värna om.

Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga att ta större plats i samhällsdebatten. Med inbyggda guider och mallar skapar eleverna genomarbetade artiklar och får samtidigt övning i källkritik. Checkfrågor om upphovsrätt, källkritik och etiska publiceringsregler skapar en medvetenhet som de sedan har med sig till andra forum på nätet. Med Mobile Stories medieplattform har ungas material möjlighet att nå ut och kan göra skillnad på riktigt.
Genom att arbeta med Mobile Stories får eleverna möjlighet att träna sig i att ta ansvar för sina publiceringar på nätet. Genom att bli elevpublicist får ungdomar chansen att undersöka samhället utifrån olika ämnen och perspektiv. Den lokala demokratins funktionssätt blir tydligt. Genom att ha en riktig mottagare för sitt material ökar engagemanget och motivationen hos eleverna i deras skrivande.

Som skola har du möjlighet att delta i projektet
"Stärk ungas medie- och informationskunnighet".
För mer information kring projektet:
http://forms.gle/ADehEvWbg7ioNcCw8


Viktig information:
När MobileStories används i undervisningen är det viktigt att följande är möjligt för eleven
• Elever ska kunna publicera under alias, men får publicera under sitt riktiga namn om så önskas.
• Elever ska kunna arbeta i tjänsten men inte behöva publicera sitt arbete.

Det ovanstående gäller eftersom publicering på en öppen yta inte anses falla inom ramen för undervisning. Publiceringen behöver därför vara frivilligt för eleverna.

Det är även viktigt att komma ihåg att läraren är slutansvarig för elevernas publiceringar. Innan en publicering av en elevs text görs måste den godkännas av läraren. Läraren säkerställer att innehållet inte är stötande eller innehåller personuppgifter.

Personers namn och bilder där personer kan identifieras får alltså inte förekomma i publiceringar. Fingerade namn/alias ska användas samt bilder där det inte går att identifiera personerna. Dock gäller ovan inte när det handlar om offentliga personer, då kan både det riktiga namnet och bild användas. Med offentliga personer menas en offentlig person är någon som själv valt offentligheten och som använder offentligheten på ett sätt som påverkar andra människor (t.ex. statsministern, andra ministrar, influencers, kändisar etc.).
616.png

Detaljer

Typ
Webbtjänst
Licensform
Skola ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Mobile Stories AB/ Tritonite ab
Webbsida
Länk till manual
E-post support