Sök här

Matematik i Måneby

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

En spännande ingång till matematiken
Med Matematik i Måneby åker du på en resa till Guloppernas planet. Gulopperna saknar kunskap i matematik och behöver din hjälp! De kan nämligen inte bygga broar, hus och anlägga trädgårdar utan huvudräkning och andra matematiska färdigheter.

OBS: Webbversionen av programmet fungerar inte längre med den nya versionen av Shockwave Flash som finns på stadens datorer och det är tyvärr inget som kommer att åtgärdas. Vi kan inte heller garantera att den version som installeras på datorerna kommer att fungera i framtiden. Om det slutar fungera tar vi bort det. Programmet bygger på gammal teknik.


Levande matematik
Matematik i Måneby innebär färdighetsträning med ett brett användningsområde. De matematiska kunskaperna introduceras i en levande värld av animationer, ljud och tal. Du ställs inför vanliga matematiska problem, men i en spännande miljö med meteorer, vulkaner och droppstensgrottor.

Den vise mannen gör det tillgängligt
Byggprojekten introduceras av Den vise mannen, så att alla – inte minst elever med lässvårigheter – kan anta utmaningarna. Om du behöver hjälp så är det bara att fråga Den vise mannen!

Svåra uppgifter och tunga matematiska områden blir en smula lättare på guloppernas viktlösa planet. Uppdraget är enkelt: Lös uppgifterna och se Måneby växa fram.

Uppgiftstyper och svårighetsgrad
Matematik i Måneby kombinerar färdighetsträning med uppgifter av mer problemlösande karaktär. Bland uppgifterna finns träning i de fyra räknesätten, geometriska figurer, area och volym, bråk, procenträkning och ekvationer. Uppgifterna är fördelade på olika byggprojekt där varje arbetsplats skiljer sig genom olika matematiska områden samt vilken nivå man har inställd. Se tabellen nedan för en överblick över de olika uppgifterna och nivåerna.

Arbeta med Matematik i Måneby
Matematik i Måneby kan användas i många olika situationer. Du kan använda programmet för systematisk färdighetsträning i åk 1-6, som introduktion till nya arbetsområden eller som extrauppgifter åt elever som har blivit klara med de traditionella uppgifterna.

Individanpassning genom inställningar
Innan du startar bygget ska du välja nivå och ämnesområde. Uppgifternas svårighet varierar med nivåerna så att du får uppgifter som är lagom svåra. När du är färdig med en nivå i Matematik i Måneby kan du bygga vidare på en svårare nivå.

Det är också möjligt att själv göra inställningar för vilka områden man ska arbeta med på varje nivå för att kunna anpassa till de individuella träningsbehoven.

Synliga resultat
Resultatet av dina ansträngningar och utveckling i Matematik i Måneby är mycket tydliga. Du ser byggnaderna växa fram i takt med att du löser uppgifterna på byggarbetsplatsen. Om du vill kan du hoppa mellan olika byggprojekt utan att detta påverkar spelet. Rom byggdes inte på en dag och det behöver inte Måneby heller göra. Om du bara kommer ihåg att spara så kan du fortsätta en annan dag.
465.jpg

Detaljer

Typ
Windowsprogram
Licensform
Central licens för grundskolan, gymnasieskolan, förskolan samt för SFI och särvux som drivs i egen regi
Producent
MV-Nordic
E-post support