Skriv ut |  Stäng detta fönster

Tecknade Serier

Version (Windows)
3.0
Typ
Windowsprogram
Licensform
Central licens för grundskolan, gymnasieskolan, förskolan samt för SFI och särvux som drivs i egen regi
Producent
MV-Nordic
E-post support
Tecknade Serier
Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0


Kreativ textproduktion med IT
Att skapa en tecknad serie kan väcka en slumrande kreativitet och förlösa en latent författartalang. Men bilder och textrutor skapar ofta kaos på skrivbordet. Tecknade serier är programmet som håller ordning på allt!

Här upprättar man ett antal fält och tillför efterhand bilder, repliker, tal och effektljud. Det finns hundratals teckningar att välja mellan och man behöver varken sax eller lim!

Det är roligt att lära!
Här släpps den inre kreativiteten fri för att skapa både tokiga, kusliga, roliga och sorgliga serier med uppläsning. Man kan lägga bilder från programmet, från Internet eller egna bilder och läsa in själv eller om det handlar om en dialog, tillsammans med en kamrat. Tecknade serier är ett kreativt arbete med text, som med bild, inläsning och ljudeffekter utgör en alldeles egen multimediaberättelse. Serien kan användas som redovisningsform, skrivas ut eller exporteras till HTML, för att kanske publiceras på webben.

En bild säger mer än tusen ord...
Tecknade Serier är programmet där man uttrycker sig i både ord och bild. Elever som har svårt att förmedla sig i skrift kan ha ett betydligt bättre bildspråk. Med hjälp av det kreativa skapandet i Tecknade serier, lockas den ordfattige att även förmedla sig i text och utveckla sitt språk.


Interaktiva skrivtavlor
Tecknade serier är ett mycket populärt program, numera med bildskärmsergonomi anpassad för interaktiva skrivtavlor. Detta öppnar dörrar för flexibilitet i undervisningen då lärare eller elev kan stå framför skrivtavlan och utveckla berättelser tillsammans med klassen.


Dra och släpp teknik
Med ett utökat antal ramar kan nu varje sida innehålla upp till 12 ramar. Detta stimulerar eleverna till att göra fylligare och längre tecknade serier. Att tillföra egna bilder har också blivit betydligt enklare. Med en ”drag och släpp-” teknik kan man också flytta runt ordningen på ramarna. Det går också att lämna tomma ramar som man senare fyller med innehåll.

En röd tråd…
Genom att eleverna ges en tydlig början och ett slut, blir det lättare att få översikt över vad som skall fyllas i däremellan. Eleverna får hjälp med att strukturera upp berättelsen eller händelseförloppet så att texten får kronologiskt flyt genom en röd tråd.

Pedagogiska mål
Målet är att eleverna lär sig att med egna ord, tolka och återge bildens och episodens innehåll d.v.s. att förstå och återge. Dom tränar och utvecklar språket i tal och skrift, genom logisk tidsföljd och återgivande av händelser. Eleven utvecklar sin beskrivande förmåga, fantasi, visuella perception, sitt logiska tänkande och språk samt tränar sig i att se händelseförlopp i tiden.
Skriv ut |  Stäng detta fönster