Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Geogebra

GeoGebra är ett program för dynamisk geometri vilket låter dig interagera med grafer och konstruktioner. GeoGebra hanterar funktionsritning, euklidisk geometri, translationsgeometri, beräkningsgeometri, kopplar geometri med algebraiska och numeriska representationer och har kalkylblad och CAS.

Till GeoGebra finns också en webbsida där ett stort antal användare delar med sig av material som kan användas med GeoGebra.

GeoGebra är gratis när det används för icke kommersiella syften, exempelvis undervisning i Stockholms stads skolor.

GeoGebra kan användas som ett lärarverktyg:
Som lärare har man ofta behov att konstruera diagram, rita grafer och figurer, vilket man kan göra i GeoGebra, och sedan föra över till exempelvis Word.

Programmet underlättar demonstrationer och ett läraraktivt arbetssätt:
Genom det enkla sättet att konstruera glidare (sliders) kan parametrar ändras mycket enkelt vilket gör GeoGebra till ett utmärkt demonstrationsverktyg. Visa t.ex. hur räta linjen utseende och funktionsuttryck ändras när k och m ändras.

GeoGebra som ett elevverktyg:
Programmet underlättar skrivandet av labbrapporter då det blir lika lätt att mata in mätdata som att anpassa räta linjer med de inbyggda regressionsverktygen. Grafer, punkter och texter kan färgläggas, markeras och koordinataxlar kan förses med axlar och enheter.

Programmet underlättar ett elevaktivt arbetssätt:
Läraren kan välja på att låta eleverna undersöka färdiga GeoGebra-konstruktioner eller att låta dem konstruera dem själva med mer eller mindre detaljerade instruktioner för att uppnå både ökad förståelse för begreppen och ökad färdighet med programmet.

När eleverna lärt sig hantera programmet kan de använda det tillsammans med andra verktyg till äkta problemlösning. Många mer omfattande uppgifter, t.ex. av det slag som brukar utföras inom D-kursen, eller tävlingsuppgifter kan undersökas i GeoGebra.

Mer information om hur programmet används vid svenska skolor samt material anpassat för svenska skolformer finns på GeoGebrainstitutets hemsida http://www.geogebrainstitut.se/
75.png

Detaljer

Typ
Windowsprogram, Macprogram, iPad/iPhonappar, Androidappar, webbtjänst
Licensform
Freeware (vid icke-kommersiellt användade)
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
GeoGebra GmbH
Webbsida
E-post support