Sök här

Läsia

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Läsia är ett nyskapande, laborativt läs- och skrivträningsprogram. Det är animerat på ett kreativt och åldersneutralt sätt, vilket gör att det passar alla från nybörjaren i förskoleklass till högstadieeleven som behöver träna sin läs- och skrivförmåga. De ”Levande bokstäverna” i programmet gör arbetet stimulerande och roligt. Eleven får arbeta med flera sinnen för att forma ord, läsa och skriva. Programmet innehåller flera interaktiva verktyg bl.a. en munhjälp, som hjälper elever med tal- och språksvårigheter att bilda ljuden på rätt sätt.

Läsia är mycket metodiskt uppbyggt och följer ett inlärningsmönster som de flesta pedagoger är bekanta med. Men i Läsia blir både bokstavsarbete och läsinlärning interaktivt och roligt att jobba med. Den fina grafiken gör dessutom att eleverna spontant tycker om att arbeta i programmet.


Lek dig fram – med levande bokstäver
I ”Levande bokstäver” kan man laborera med animerade bokstäver och få snabb respons på hur de ”trivs intill varandra”. Det visar de nämligen på sitt eget speciella sätt. Med hjälp av musen drar man ner vokaler och konsonanter på en linje för att bilda ord. Vokaler placeras i cirklar och konsonanter i kvadrater. Under tiden dansar bokstaven och säger sitt fonem. Hamnar bokstaven rätt, blir den glad och stannar kvar, annars dansar den tillbaka, med en sur min. Man kan laborera hur man vill och får alltid bekräftelse på vad man gör. Här leker man med språket, bygger på och lär sig efter hand.


Adaptivt - från ljudenligt till ljudstridigt
När programmet öppnas, finns det sju bokstäver att arbeta med, vilka är frekventa i många korta, ljudenliga ord. Genom att öva på ljud i övningar som t.ex. ”Finn bokstaven”, ”Första ljudet”, ”Alla ljuden”, ”Rimord” och ”Lägg till ett ljud”, befäster eleven fonem och grafem. Eftersom programmet är adaptivt, anpassas det efter resultaten och utökas med nya ord och övningar i takt med framstegen. Här följs ett strikt inlärningsmönster, där ordgrupper med ljudstridig stavning i stigande svårighetsgrad övas först när eleven är mogen för det. Därigenom är man garanterad att varje elev arbetar på sin individuellt anpassade nivå. Man kan inte välja fritt som elev, utan måste följa programmets inbyggda struktur och arbetsmönster och man kommer inte vidare till nästa steg, förrän man behärskar det förra. Det betyder att eleverna inte riskerar att få luckor i sitt språk. Med det individuella upplägget kan uppgifterna se väldigt olika ut, beroende på vem som arbetar med programmet. Två elever som är ganska jämbördiga kan arbeta med helt olika ordövningar.
464.jpg

Detaljer

Version (Windows)
1.0
Typ
Windowsprogram
Licensform
Central licens för grundskolan, gymnasieskolan, förskolan samt för SFI och särvux som drivs i egen regi
Producent
MV-Nordic
E-post support