Sök här

Nyhetsbrev

Prenumerera här på vårt nyhetsbrev som skickas via e-post. Endast för anställda inom Stockholms stad med Office365-konto.

Läseboken

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Användning
Ett program för läsinlärning. Övning på bokstäver, ord och enkla meningar.

Innehåll
Ljud- och bildstöd med inläst tal och ljudning av bokstäver.
Varje elev kan få egna inställningar och eget resultat med hjälp av elev-profiler .

Beskrivning
Läseboken är ett program för läsinlärning.
Programmet innehåller ordlistor som är ordnade i svårighetsgrad. Från ordlistor som innehåller korta ljudenligt stavade ord, till ordlistor med ck, j-ljud, ng-ljud, mm.

Varje ord ingår också i en mening. Meningarna är enkla och består av korta ord som t.ex. ”Det är en …” eller ”Jag har en …”.

Till ordlistorna finns 7 övningar på bokstäver och ord samt 5 övningar på meningar. 6 övningar kan skrivas ut på papper.

Ljud- och bildstöd med inläst tal och ljudning av bokstäver.
I de två enklaste övningarna behöver inte eleven vara läs-kunnig. Där kan eleven se och höra när datorn ljudar ihop bokstäverna till ord.
Läseboken är anpassningsbar. Varje elev kan få egna inställningar. Resultat kan skrivas ut.

Välj att arbeta med gemena bokstäver eller versaler, typ av ljud, visa/visa inte förslag, hur ny uppgift ska komma , om belönings-animation ska visas mm.
Läseboken kan även användas med kontaktstyrning.
90.jpg

Detaljer

Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Allemansdata