Sök här

Nyhetsbrev

Prenumerera här på vårt nyhetsbrev som skickas via e-post. Endast för anställda inom Stockholms stad med Office365-konto.

Från A till Ö

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Användning:
10 roliga aktiviteter för att lära in och träna på alla bokstäver i alfabetet.

Innehåll:
Träning på en bokstav i taget. Lär ut att det finns stora och små bokstäver hur de ser ut, hur de låter.

Beskrivning:
Enkla menyval och upplästa instruktioner gör att eleven kan arbeta självständigt. På menyn väljer eleven den bokstav han/hon vill träna på. Elevens träning uppmuntras med hjälp av fina bilder, roliga ljudeffekter och inläst tal.

I programmet finns 10 olika aktiviteter för att träna varje bokstav och på att känna igen bokstäverna i ord. Här finns bokstavspussel, memory, labyrint, hitta bokstäver, bilda ord, minnas bokstav, hitta bokstav i ord, välja ord till bild m.m. Aktiviteterna kan väljas från en bildmeny eller genom färdiggjorda banor. Eleven får stöd av talade instruktioner och inlästa ord och bokstäver.

För varje bokstav kan tre olika övningsblad skrivas ut: måla bokstav, fyll i bokstav och skriv av bokstav.

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj att höra bokstavens namn eller hur den låter, att arbeta med versaler, gemena eller blandade bokstäver och styrsätt, mus eller två kontakter.
93.jpg

Detaljer

Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Allemansdata