Sök här

Nyhetsbrev

Prenumerera här på vårt nyhetsbrev som skickas via e-post. Endast för anställda inom Stockholms stad med Office365-konto.

Dags för ord

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Användning
Tränar den första läskunskapen. Övningar med bokstäver och ord samt inlärning av alfabetsordning.

Innehåll
Programmet innehåller övningar där eleven kan leka med ord och lära/tillämpa bokstavsordning, läsning och skrivning, ordkunskap och stavning.

Beskrivning
Enkla menyval och hjälpfunktioner gör det lätt för elever med varierande kunskapsnivå att arbeta självständigt.

Övningar: Bildgåtor, Rimord, Fyll i alfabetet, Bokstavsordning, Hitta rätt bild, Ordflätor, Korsord, Ord som gömmer sig och Hemligheter.

Övningarna har stigande svårighet från korta ljudenligt stavade ord till svårstavade. Korsorden har en detaljerad, välstrukturerad svårighetsindelning.

I Hemligheter löser eleven chiffer med hjälp av bokstavsordning.

Övning på Ordflätor finns i två varianter: Utforska ordflätor och Träna på Ordflätor.

Vid utforskning kan eleven studera hur man fyller i en ordfläta. När eleven klickar på bilderna i en ordfläta fyller datorn i bokstäverna i de rätta rutorna samtidigt som bokstäverna ljudas.

Varje elev kan få egna inställningar och egen resultatredovisning. Välj versaler/gemena, hjälpfunktioner, styrsätt och bildmässig åldersanpassning mm.

Välj elevknappen i övre högra hörnet för att skapa/öppna elevprofiler med egna inställningar och egen resultatredovisning. I nätverk sparas elevprofilen i inloggad elevs hemkatalog.

Programmet har fått produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
96.gif

Detaljer

Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Allemansdata