Sök här

Nyhetsbrev

Prenumerera här på vårt nyhetsbrev som skickas via e-post. Endast för anställda inom Stockholms stad med Office365-konto.

Ordklasser och Satsdelar

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Svensk grammatik - Ordklasser och Satsdelar
Två interaktiva program för inlärning av ordklasser och satsdelar. Eleven kan läsa om, undersöka, träna på och göra prov på ordklasserna/satsdelarn.

Beskrivning
Eleven lär sig att identifiera subjekt, predikat, ackusativobjekt,
predikatsfyllnad, dativobjekt, attribut, adverbial, och agent. Dessutom behandlas begreppen sats, huvudsats och bisats samt formellt subjekt.

Programmet är uppbyggt av elva kapitel. I varje kapitel behandlas en satsdel eller ett begrepp och eleven kan:

1. Läsa om satsdelen/begreppet.
2. Undersöka satsuppbyggnaden genom att låta datorn formulera
satsdelsfrågorna och besvara dem.
3. Träna på att ta ut satsdelar.
4. Genomföra ett prov för att kontrollera sina kunskaper.

Programmets interaktiva utformning gör det lämpligt för självstudier.

Resultat samlas in under övning och prov. Resultatet kan skrivas ut.
Övningsmaterialet som utgörs av satser samlas i så kallade satsbanker. Tre satsbanker följer med programmet. Med LÄRAREDITORN kan man göra egna satsbanker eller ändra i de satser som ingår.

Användning
Eleven kan läsa om, undersöka, träna och göra prov på ordklasser.

Innehåll
Tio kapitel som behandlar substantiv, adjektiv, verb, räkneord, pronomen, adverb, konjunktioner, prepositioner och interjektioner.

Beskrivning
Eleven lär sig att identifiera substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, räkneord, prepositioner, interjektioner och konjunktioner.

Programmet är uppbyggt av tio kapitel. Kapitel 10 innehåller en sammanfattning. Kapitel 1-9 behandlar vart och ett en ny ordklass där eleven kan:

1. Läsa om ordklassen.
2. Undersöka ordklassen.
3. Träna på ordklassen.
4. Genomföra ett prov för att kontrollera sin kunskap.

Programmets interaktiva utformning gör det lämpligt för självstudier.
Resultat samlas in under övning och prov. Resultatet kan skrivas ut.
Ett stort övningsmaterial, som är indelat i 3 svårighetsnivåer, ingår.
99.jpg

Detaljer

Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Allemansdata