Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Selingua

Användning
Språkundervisning, träning av ordförråd.

Innehåll
Övningar för träning i engelska, tyska, franska och spanska.

Beskrivning
Selingua är ett svenskt språkundervisningsprogram för Windows som övar upp ordförrådet i engelska, tyska, franska och spanska. Med programmet följer omfattande ordlistor med omkring 2000 ord på varje språk. Ordlistorna kan också utökas med egna ord.

Det finns fyra olika ordkunskapsövningar, en genusövning, en korsordsövning och en övning i att böja oregelbundna verb. Samtliga övningar finns i flera olika svårighetsgrader, från nybörjare till avancerade användare.

Selingua kan även användas av tysktalande, engelsktalande, spansktalande och fransktalande personer för att lära sig svenska, tyska, franska, engelska eller spanska. Alla instruktioner i programmet finns översatta till samtliga språk.

Importera enkelt ordlistor som du skapat i andra program genom att klippa och klistra in dem i Selingua Dictionary Editor. Selinguas ordlistor går också att använda i andra glosövningsprogram.
106.gif

Detaljer

Licensform
Freeware
Producent
Marianne Wartoft AB