Sök här

Nyhetsbrev

Prenumerera här på vårt nyhetsbrev som skickas via e-post. Endast för anställda inom Stockholms stad med Office365-konto.

Alfamax Programpaket 2

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Måltavlan 1 och Måltavlan 2-5 ingår i Alfamax Programpaket 2. Måltavlan är en serie program som övar stavning, ordkunskap, språklära och ordbildning.
Programmen hör till läromedlet Pilen steg 1-5, men kan numera beställas av alla skolor.

Måltavlan finns även att beställa som webbversion och kan då användas på iPad,Mac och PC. På Alfamax webbsida, http://www.alfamax.se/webb_maltavlan.php kan du läsa mer om webbversionen.

Beskrivning: Eleven lyssnar på ett ord i taget och skriver ordet på tangentbordet. När ett ord är rätt skrivet, spelas nästa ord upp automatiskt. Vid fel svar får eleven möjlighet att försöka igen.

Programmen innehåller tillsammans 83 basövningar och 72 extraövningar. Varje basövning innehåller en instruktion och 15 ord som eleven ska skriva rätt.

Eleven kan spara resultat och skriva ut listor med ord eller resultat. Läraren får en fil med samtliga elevers resultat, samt en annan fil med alla ord som eleverna har skrivit - både rätt och fel. Läraren kan tillsammans med eleven gå igenom stavningsfelen på skärmen genom att klicka på de röda markeringarna framför orden.

I extraövningarna arbetar eleven vidare med orden på olika sätt. Exempel:
- ordkunskap med muntliga ledtrådar
- sök synonymer
- sortera i alfabetisk ordning
- dela sammansatta ord
- markera rimpar
- sök kategorier, t.ex. djur
111.jpg

Detaljer

Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Alfamax
Behörighets-hantering för serveryta
Ja