Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Administrativa tjänster

Även om Digitala Lärresurser - Programbanken Stockholm inte har i uppdrag att hantera administrativa tjänster så görs ett arbete även kring dessa tjänster, både av oss och av vår kvalitetssamordnare på IKT-enheten.


Under denna kategori listas de administrativa tjänster som är godkända att använda, utifrån dataskyddsförordningen (GDPR), för utbildningsförvaltningens verksamheter.

Enkätfabriken

Enkätfabriken genomför enkätundersökningar. De tar hand om hela kedjan från utformning av undersökningen till genomförande och analys. Personuppgifter Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Mer information om det finns under rubriken Personuppgifter ovan.

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,Chromebook
Gigla

Gigla är en portal som är samlingspunkten för personalens fortbildning: E-kurser, webinar och på plats utbildning. Personalen hittar fortbildnings resurser anpassat till er digitala miljö samt annan fortbildning ni valt att prioritera. Användaren kan enkelt följa sin egen utveckling. Skolledning och förvaltning kan enkelt följa organisationens utveckli ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,iPad,Chromebook,Androidenhet
Handle IT (HIT)

HandleIT är ett molnbaserat ärendehanteringssystem där ärenden registreras via e-post eller via en användarportal. Ärendena kan sedan fördelas, prioriteras samt kategoriseras. Personuppgifter Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Mer information om det finns under rubriken Personuppgif ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,Chromebook
Mentimeter

Mentimeter är ett lättanvänt klassrumssvarssystem där du kan skapa interaktiva presentationer. Låt eleverna se sina svar visas i realtid på skärmen, lägg till ett quiz, skapa exit-tickets eller gör din undervisning mer interaktiv genom att låta eleverna aktivt delta i lektioner genom att använda Mentimeter som ett formativt bedömningsverktyg För de ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,iPad,Chromebook,Androidenhet
PinToMind

PinToMind är en webbaserad mjukvara för digitala anslagstavlor, som hjälper er att på ett enkelt och smidigt sätt administrera, visa och uppdatera innehåll på informationsskärmar. Allt hos oss sker i en webbläsare, och användare kan lätt administrera innehållet från sin egen dator, surfplatta och smartphone, var man än befinner sig. Mobil app I ti ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,iPad,Chromebook,Androidenhet
Plandisc

Plandiscs årscykel är dynamiskt verktyg som skolledaren eller läraren bygger upp efter sina behov. Med en synlig och dynamisk årsplan kan skolledaren eller läraren tydliggöra mål över ett skolår. I en plandisc fokuserar vi på att optimera ansträngningar, där tanken på en årlig plan är snarare att vi nu börjar om och måste skapa nya aktiviteter un ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,iPad,Chromebook,Androidenhet
Screen recorder Pro for Win 10

Windows 10-app för att spela in skärmen och spela in med webbkameran. Det finns många möjligheter, exempelvis att spela in en del av skärmen, att låta inspelningen följa musen, att spela in både skärm och med webbkameran samtidigt. Observera att programmet installeras av respektive användare via ”Microsoft Store”. Microsoft Store hittas på datorn vi ...

Fungerar på:Windowsdator
xSentio Redmine

xSentio Redmine är ett molnbaserat projekt- och ärendehanteringssystem där ärenden kan registreras via e-post eller direkt i användargränssnittet. Ärenden kan sedan fördelas, prioriteras, kategoriseras samt tilldelas rätt person och/eller grupp. xSentio Redmine innehåller även fullständig funktionalitet för projekthantering, wiki och statistik. Tjäns ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,Chromebook